Ankara Hemşire İş İlanları

Ankara Hemşire;Bu yazımızda hemşire nedir, kısaca hemşire ne iş yapar, hemşirenin görevleri nelerdir gibi konular hakkında bilgiler bulabilirsiniz.
Hemşire, bireyin hastalıklara karşı korunması konusunda gerekli bilgilendirmeleri yapan, hekim tarafından önerilen tedavi uygulamalarını uygulayan, hasta bakımı gerçekleştiren ve denetleme görevini yürüten kişi olarak tanımlanabilir.

Bir doktor kadar önemli bir unsur olan hemşire bugün hastanelerde doktorların en önemli yardımcılarıdır. bireyin, ailenin ve toplumun sağlığını koruma, hasta insanlara yardım etme ve hastalıkların tedavisinde doktorlarla birlikte sağlık hizmeti verme konusunda eğitim almış kişilerdir. Bir hemşireden öncelikle beklenen insanları ve dolayısıyla hastalarını sevmesidir. Kutsal bir meslek olan hemşirelik, mesleğini isteyerek seçmiş olmayı ve yüksek bir motivasyonla çalışma şartını gerektirir. Hemşireler, hasta haklarına ve hasta yakınlarının haklarına saygılı, onlarla doğru iletişim kurabilen, işinin gerektirdiği hassasiyete uygun olarak disiplini elden bırakmayan, bilgisi ve becerisiyle kendini çevresinde kabul ettirebilen tutarlı, dengeli bir kişiliğe sahip olmalıdır. Hastaneler, sağlık merkezleri veya evde sağlık hizmetleri veren kuruluşlar, sık sık ebe, hasta bakıcı ve hemşire ilanları vermektedirler. İnsan hayatı ile ilgili bir meslek grubunda olan hemşirelerde aranan niteliklerin başında; enerjik olmaları, yeni durumlara uyum sağlayabilmeleri, karşılaşılan bir problem karşısında alternatif çözüm yolları üretebilmeleri gelir. İyi bir hemşireden sabırlı, sebatkar yeri geldiğinde insancıl, güler yüzlü yeri geldiğinde gerekli otoriteyi sağlayabilecek bir öz güvene sahip olması beklenir. Pek çok şehirden hemşire iş ilanları veren kuruluşlar, mülakat sırasında bu niteliklere dikkat ederler

Hemşire Ne İş Yapar ve Görevleri Nelerdir

– Hastayı kabul eder ve muayeneye hazırlar,
– Hasta bakımını yaparken, solunum, beslenme, boşaltım, hareket ve uygun pozisyon, uyku, dinlenme, uygun giyim, temizlik vb. temel insan ihtiyaçlarını dikkate alır ve uygulama yapar,
– Acil durumlarda ilk yardım tedavisi yapar,
– Hasta için öngörülen tedaviyi uygular, takip eder ve düzenli olarak hastaya verilecek ilaçları temin eder, enjeksiyon yapar, serum takar, ameliyat yaralarını temizler, bandajlar, tansiyon ve vücut ısısını ölçer,
– Ameliyathanede fiziksel ortamı hazırlar, ameliyat ekibine yardımcı olur,
– Hastaların genel durumları hakkında yazılı rapor tutar,
– Ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetlerinin yürütülmesinde, insanların bulaşıcı hastalıklardan korunması ve istatistiki bilgilerin toplanması ve değerlendirilmesi gibi görevlerde bulunur.

Hemşirelik nedir sorusuna verilecek en güzel yanıt, hemşirelerin birey, aile ve toplumun sağlığını korumaya ve geliştirmeye odaklanarak bu doğrultuda hasta bakımını planlayıp uygulaması, denetlemesi ve izlemesidir diyebiliriz.

Geçmiş yıllarda sağlık meslek lisesinden mezun olanların da hemşire olabildiğini bilirsiniz. Ancak artan hemşire sayısı nedeniyle rakamı düşürmek adına bir yönetmelik çıkarıldı.

Bu yönetmelik ile sağlık meslek lisesinden mezun olan kişilerin hemşire yardımcısı statüsünde görev alabilecekleri belirlendi. Yani artık sağlık meslek lisesi mezunu direkt olarak hemşire olamamakta. Hemşire olabilmek adına ön lisans ya da lisans mezunu olmak gerekmektedir.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

– Tansiyon aleti, sıcaklık ölçer (derece), EKG aleti (kalp grafiği), monitör, oksijen tüpü ve çadırı,
– Enjektör, ilaçlar, solüsyon ve tüp, sonda,
– Pansuman aletleri ve malzemeleri,
– Aspiratör,
– Ameliyatta gerekli diğer malzemeler,
– Beden bakımında kullanılan küvet, havlu vb.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir